O násSoukromá mateřská škola vicemistryně světa v atletice a vítězky StarDance Kateřiny Baďurové – Janků

Mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávací plán je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Máme méně početné třídy umožňující učitelům citlivý a individuální přístup

Jsme zapojeni do programu Mensa NTC Learning - jedná se o systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Nabízíme propracovaný vzdělávací koncept pro děti plnící povinnou předškolní docházku – spolupráce se ZŠ Horoměřice

Realizujeme projekt Šablony II pro Mateřskou školu Sportík s.r.o


O děti se stará kvalifikovaný pedagogický personál a chůva, sportovní trenéři s kvalifikací Českého atletického svazu

Využíváme metody prožitkového učení

Klademe důraz na pohybový rozvoj dětí a zdravý životní styl

Nabízíme široké spektrum aktivit s cílem komplexního rozvoje dítěte

Zařazujeme pravidelný zdravý pohyb, jako základní návyk každého dítěte

Jsme součástí sítě sportovních mateřských a základních škol www.sportovniskoly.cz

Jsme zapojeni v projektu Českého atletického svazu - Atletika pro děti a České obce Sokolské – Se Sokolem do života

Pro vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením školy používáme vnitřní sjednocený komunikační kanál Twigsee

Dodržujeme vysoké bezpečnostní a hygienické zásady, které jsou opakovaně shledávány KHS na nadstandardní úrovni

Pravidelně spolupracujeme s klinickou logopedkou, fyzioterapeutem, specialisty na vyšetření zraku

Pravidelně se zapojujeme do projektu „Mezigenerační setkávání v domově seniorů Fénix“

Aktuálně

TEMATICKÝ PLÁN [28-05-2022]


Tematický plán červen


PRÁZDNINOVÉ TEMATICKÉ KEMPY [26-05-2022]

Vážení rodiče,
nabízíme dětem docházejících do MŠ Sportík ve školním roce i dětem, které docházejí do jiných MŠ v případě volné kapacity možnost využití prázdninové docházky formou týdenních tematických bloků, popř. rozložením měsíční docházky dle Vašich preferencí.
Všechny potřebné informace naleznete v přiložených souborech.
Těšíme se na Vaše děti a letní zábavu.
Prázdninová docházka
Prázdninový ceník
Žádost o přijetí k prázdninové docházce


TP KVĚTEN [02-05-2022]

Tematický plán


Link pro on-line registraci na školní rok 2022/2023 [30-04-2022]

Vážení rodiče,
pokud chcete být pro příští školní rok součástí naší Sportíkovské rodiny, vyplňte tento přijímací formulář a počkejte na výsledek přijímacího řízení, které bude ukončeno po 16.5.2022.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
https://registrace.twigsee.com/f1/b9c3c1/mssportik


Jídelní lístek

JL 15-19.8 [14-08-2022]

Jídelní lístek


Jak to u nás vypadá


Sportovní školy - síť mateřských a základních škol.

Mensa NTC learning - komplexní projekt pro zvýšení intelektuálních schopností u dětí v předškolním věku.