Docházka a ceník

Připravili jsme pro vás 2 varianty docházky a platby. První varianta ALL INCLUSIVE je určena pro ty, kteří chtějí maximálně využívat všech výhod a možností, které naše školka nabízí. Druhá varianta STANDARD je pro ty, kteří chtějí využívat jen některé naše služby a sami si chtějí určovat docházku a tím i měsíční cenu školkovného.


ALL INCLUSIVE

Tento druh docházky zahrnuje kompletní celodenní docházku, včetně všech zájmových kroužků, které MŠ aktuálně nabízí, mimořádné akce konané v i mimo MŠ (divadla, noční přespávání, výlety, projektové, depistáže, školní zralost, tematické dny apod.). Měsíční platba je fixní na 10 měsíců školního roku (září – červen). Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani nepřevádí. K programu All inclusive se dále připočítává stravné. Celodenní stravné, které obsahuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu – 80,-­-Kč a Dopolední stravné, které obsahuje dopolední svačinu a oběd – 65,-­-Kč.

Věk dítěte Celodenní docházka Dopolední docházka
do 3 let 10 800,- 9 100,-
do 5 let 8 800,- 8 200,-
nad 5 let 7 800,- 6 600,-

Nižší cena platí od následujícího měsíce po měsíci, ve kterém mělo dítě narozeniny.

Pro děti, které MŠ SPORTÍK navštěvují více let v programu All Inclusive po celý školní rok (září-­-červen), máme následující slevy:
2. rok = 5%
3. rok = 10%
4. rok = 15%


STANDARD

Docházka na základě předem dohodnutých dní. Tento typ docházky neobsahuje ve své ceně denní stravu. Ta je za dopolední docházku 65,- Kč a celodenní za 80,- Kč. Při přijetí do MŠ sjedná rodič s ředitelkou MŠ rozsah docházky (konkrétní dny v týdnu), ve kterých dítě bude MŠ navštěvovat. Den se považuje za omluvený (tudíž se nefakturuje), pokud je omluva nejpozději do 13.00 hod. předchozího dne přes mobilní aplikaci Twigsee. Jinak je den brán, jako kdyby bylo dítě přítomno v MŠ. Při docházce STANDARD je minimální měsíční částka 2 500,- Kč. Nejnižší možná docházka je 2 dopoledne v týdnu.

Dopolední docházka / den Celodenní docházka / den
520,- Kč 680,- Kč

SLEVY

Slevy poskytujeme i pro sourozence (1.dítě hradí plnou cenu, další dítě má 5% slevu, každé další 10%).

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A PRÁZDNINOVÉ CENOVÉ TARIFY

Prázdninový provoz: 17.7.2023 - 25.8.2023

Program je realizován týdenními tematickými celky na sobě nezávislými, aby děti využívající pouze týdenních bloků neměly problém se do programu kdykoliv zapojit.

Prázdninový program v létě 2023 je připraven v koncepci : připravuje se

Typ docházky Poznámka Cena
Týdenní pondělí - pátek / celodenní
Měsíční 4týdny, rozložená do 2 měsíců

Sportovní školy - síť mateřských a základních škol.

Mensa NTC learning - komplexní projekt pro zvýšení intelektuálních schopností u dětí v předškolním věku.