ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Motto školky
S samostatnost
P píle
O odvaha
R respekt
T tým
Í intelekt
K komunikace
Mateřská škola Sportík je pohybově zaměřená školka pro děti od 2-7 let. Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které bude schopno spolupracovat a komunikovat.

Zdravý rozvoj dítěte je podporován přiměřenou pohybovou aktivitou, kterou doplňují základy intelektuálních činností rozvíjejících péči, potřeby a zájmy všech dětí na základě jejich možností.

Důraz klademe na spokojenost a kamarádský vztah dětí, kladný vztah k okolí, přírodě a obci. Rodičům a dětem chceme nabídnout kvalitní vzdělávací program, aby samotné děti rády chodily do školky.

V rámci programů Mensa NTC Learning projektu pro nadanou talentovanou mládež využíváme možností rozvíjet péči o talentované a mimořádně nadané děti.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka, využíváme pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti učíme. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním vedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je, směřujeme všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

Na programové pohybové náplni pod vedením Kateřiny Baďurové spolupracujeme s Českým atletickým svazem v jeho programu: Atletika pro děti.

Čas Aktivita
7.30 – 8.30 Volná herna – spontánní a námětové hry
8.30 – 8.45 Svačinka, Osobní hygiena
8.45 – 9.00 Ranní pohádka/ Komunitní a diskuzní kruh
9.00 – 9.20 Pohybový blok
9.20 – 9.30 Osobní hygiena, Převlékání
9.30 – 11.00 Venkovní aktivity v závislosti na počasí
11.00 – 11.10 Převlékání
11.10 – 11.40 Výchovně – vzdělávací blok
11.40 – 11.45 Osobní hygiena
11.45 – 12.15 Oběd
12.15 – 12.30 Příprava na klidový režim, odchod dopoledních dětí
12.30 – 14.15 Poobědový odpočinek, předškolní příprava a cvičení
14.15 – 14.30 Osobní hygiena
14.30 – 14.45 Svačinka
15.00 – 16.00 Odpolední kroužky a volnočasové aktivity
16.00 – 17.30 Individuální program

Sportovní školy - síť mateřských a základních škol.

Mensa NTC learning - komplexní projekt pro zvýšení intelektuálních schopností u dětí v předškolním věku.